ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 13/05/2016

Αποφάσεις γενικής συνέλευσης 13/05/2016

• Εγκρίνεται η αγορά νέου φαρμακείου.

• Σε περίπτωση αργοπορίας μέλους του συλλόγου σε μεγάλο παιχνίδι θα ανήκει στην διακριτική ευχέρεια του Δ.Σ η απόφαση ποινής για το συγκεκριμένο μέλος.

• Το Δ.Σ θα ζητήσει από τον Δήμο να καλύψει τα επικίνδυνα σημεία του στρατοπέδου Ρωμανέλη.

• Ο σύλλογος θα χρεωθεί την αγορά νέων περιβραχιονίων και πανιών για παλιά και νέα μέλη.

• Δημιουργία νέας υποομάδας με όνομα “MORAL” η οποία αποτελείται από τα εξής μέλη:
Ιορδάνης Σαββουλίδης, Κωνσταντινίδης Ιωσήφ, Θεμελής Νίκος, Κουλαξουζίδης Σταύρος, Κουλαξουζίδης Θεοδόσης.